Spela ansvarsfullt på svenska online casinon

Gambling är en populär aktivitet bland miljontals människor över hela världen. För de allra flesta blir det aldrig mer än en trevlig hobby, med det finns individer som kan få problem med att kontrollera sina spelvanor. Om spelandet börjar skapa allvarliga problem i en människas liv kan det vara tecken på spelberoende. Spelberoende klassas som psykisk ohälsa och har likheter med andra missbruk, som till exempel kemiskt missbruk.

Om du upplever att du inte kan kontrollera ditt spelande på online casino rekommenderar vi dig att kontakta www.stodlinjen.se, där kan du utföra speltest för att se om ditt spelande befinner sig i farozonen. Sedan årsskiftet 2018-2019 finns det även möjlighet att anmäla sig vid databasen spelpaus.se (Spelinspektionens nationella självavstängningsregister) genom att registrera dina uppgifter där blir du per automatik avstängd hos allt spelande oavsett om det är på nätet eller butik, under den valda tidsperioden. Du hittar vidare kontaktuppgifter till dessa sidor längst ned på sidan.

Läs vidare i vår artikel för att lära dig mer om spelberoende.

Vad är spelberoende?

Spelberoende liknar andra impulsstyrningsstörningar som till exempel pyromani och kleptomani. I alla dessa fall har personen med missbruk en oförmåga att stoppa sitt beteende, även när de inser att det skadar dem själva eller deras nära och kära.

När man talar om spelberoende eller spelproblem är det viktigt att inse att detta inkluderar många olika aspekter, och alla lider inte av samma symtom eller upplever samma intensitet. Här förklarar vi de tre vanligaste typerna av spelberoende:

Tvångsspel: Detta är sannolikt den typ av beteende som de flesta kommer att tänka på när de hör ordet spelberoende. Här kan en person inte styra över sin önskan att spela och fortsätter att spela oavsett om de vinner eller förlorar och oavsett konsekvenserna. De kommer också leta efter möjligheter att satsa och satsa även när de vet att de inte har råd att förlora. Detta är också känt som patologiskt spelande.

Extremt spelande: Som namnet ponerar handlar det här om en person som uppvisar tvångsspel, men bara vid vissa tillfällen. Sådana spelare kan själva tycka sig ha kontroll över deras problem, eftersom de kan gå i veckor eller månader utan att visa några tecken på spelberoende. Däremot kommer deras tvångsspelbeteenden att avslöja sig när de väl börjar satsa, även om dessa tillfällen är sällsynta.

Problemspel: Även om en person inte lider av tvångsspel kan det ändå betyda att deras spelvanor är ohälsosamma och stör deras normala liv. Det här går oftast att identifiera när en person börjar jaga förluster, ljuger om sina spelarvanor, eller börjar inse att de inte kan lyckas stoppa sig själva från att spela allt oftare.

Hur vanligt är det med spelberoende?

Det är svårt att avgöra hur stor procentandel av befolkningen som lider av spelberoende eftersom mycket av ansträngningarna med att diagnostisera ett sådant problem ofta behöver komma från spelarna själva. Det har emellertid gjorts många försök till att kunna uppskatta problemets omfattning och i USA rapporteras tendensen till spelberoende vara cirka 2-3 %. På samma sätt är det svårt att precisera hur många som söker behandling. Trots många lättillgängliga resurser så söker de flesta spelmissbrukare inte upp de organisationer eller den informationen som finns för att hjälpa dem. Många spelare med problem kan lyckas hjälpa sig själva genom att förändra deras beteende, medan många andra fortsätter att lida av någon nivå av problemspel i många år eller årtionden utan att söka hjälp.

Vad orsakar spelberoende?

På en mycket grundläggande nivå kan man säga att spelberoende orsakas av en persons oförmåga att styra över sitt beteende. Vad som ligger till grund för detta problem kan emellertid variera mellan individer, med flera faktorer som bidrar till störningen.

En av de största orsakerna till spelberoende beror emellertid på biologiska faktorer. Hjärnbilder har visat att en spelvinst kan ge ett neurologiskt svar som liknar svaret som ses när en kokainmissbrukare får en dos läkemedel. Brist på norepinefrin och serotonin har också kopplats till tvångsmässigt beteende.

Det finns också flera riskfaktorer som ökar sannolikheten för att utveckla ett spelproblem. De som har missbruk med alkohol eller vissa droger, till exempel kokain, har visat ökad sårbarhet mot tvångsspel. Flera psykiska störningar har också identifierats som riskfaktorer för problemspel, inklusive schizofreni och antisocial personlighetsstörning.

Erkänn att du har ett problem

Även om symptomen för spelberoende kan verka uppenbara, särskilt för dem som spelar tvångsmässigt, är det överraskande nog mer vanligt för både spelare och dess närstående att missa tecknen på ett problem. Det kan delvis bero på att spelaren själv rationaliserar problemet och ibland även effektivt maskerar det.

Definitionen av spelberoende varierar runt om i världen och från organisation till organisation. Men man brukar tala om 10 kriterier som kan användas för att diagnostisera tvångs- eller patologiskt spelande hos en individ. Dessa kriterier är följande:

Individen…

  • Tycker ständigt om spel
  • Känner behovet av att öka satsningarna för att hålla spänningen
  • Visar agitation när hen skär ner på spelandet
  • Spelar som en flykt från problem eller för att minska ångest
  • Jagar förluster
  • Ljuger för att dölja sin spelaktivitet
  • Finansierar sina spel genom olagliga handlingar
  • Äventyrar betydande relationer
  • Blir beroende av finansiell hjälp från vänner, familj eller andra för att möta spelskulder
  • Misslyckas i försök att kontrollera eller sluta spela

Man behöver inte visa upp alla symptomen för att bli diagnostiserad som spelberoende. För att kunna betraktas som en patologisk spelare måste en individ möta minst fem av ovanstående kriterier, och de får inte vara resultatet av ett separat psykiskt problem. Även om spelberoende är mer löst definierat, kan en individ som uppvisar något av dessa symtom kanske vilja titta närmare på sina spelvanor, och någon som regelbundet uppvisar flera kriterier kan ha ett spelproblem.

Ovanstående kriterier är emellertid inte tillräckliga för att kunna avgöra om du har ett spelberoende. För att kunna ställa rätt diagnos måste en utbildad läkare göra en fullständig utvärdering av en individ för att säkerställa att inget annat medicinskt tillstånd orsakar dessa beteenden.

Negativa effekter av spelande

Några av de negativa effekterna av casinospel är uppenbara, medan andra kan vara mindre synliga. Naturligtvis kan regelbunden vadslagning leda individer in i allvarliga ekonomiska situationer. En person som tvångsspelar kan snabbt samla på sig stora skulder och hamna i personlig konkurs.

Men en av de allra största negativa effekterna är den mentala belastningen som spelberoende kan ge en individ. De åtgärder som har vidtagits till följd av sjukdomen kan orsaka skador i viktiga relationer med vänner och familj, eller äventyra en persons karriär. Spelberoende kan också leda till depression eller till och med självmord.

Bli bättre

Den mest effektiva metoden för att behandla spelberoende är psykoterapi. En orsak till att detta är att de flesta individer som är spelberoende har vanligtvis också andra psykiska problem. Det betyder att förutom att behandla missbruk kan en psykolog eller psykiater även kunna hjälpa till med relaterade psykiska problem. Självhjälpsinsatser har också visat sig bidra till återhämtning av spelberoende, och så många som en tredjedel av alla individer kan återhämta sig utan någon formell behandling.

Även om det inte finns specifikt utformade mediciner för att behandla spelberoende, kan antidepressiva medel, läkemedel som har använts för att hantera andra missbruk och vissa SSRI vara effektiva behandlingsmetoder.

Hur du kan hjälpa andra

För att kunna hjälpa en person med spelberoende menar experterna att du först och främst måste utbilda dig själv i frågan. När du förstår att en vän eller släkting har ett spelproblem är det viktigt att inte vara dömande eller agera hotfullt. Samtidigt ska du inte heller underhålla deras spelande genom att erbjuda ditt ekonomiska stöd. Istället kan du hjälpa dem att hitta ekonomisk rådgivning eller andra tjänster som kan hjälpa dem med dessa skulder. Se till att du inte gör någonting för att aktivera spelaren, och uppmuntra till guider som denna eller de hjälpresurser som nämnts. Familj och vänner bör även vara stödjande och delta i behandlingsprocessen, beroende på vad som är lämpligt.

Om du känner till att en vän eller familjemedlem har ett spelproblem, kan det ofta vara svårt att få dem att se att det finns ett problem alls. Men det kan ofta hjälpa att låta personen veta hur spelandet har påverkat sitt egna liv och för dem runt omkring.

Få hjälp med spelberoende

Behandling och hjälp för spelberoende finns tillgänglig i många olika former. Det finns inte en typ av behandling som fungerar för varje person och ibland kan flera metoder krävas. Du kan till exempel delta på gruppmöten och träffa personer i liknande situationer, eller få hjälp direkt från professionella rådgivare och läkare. Du kan också hitta behandlingsprogram eller få kostnadsfri rådgivning över telefon, chatt, e-post och SMS.

Om du eller någon du känner har problem med överdrivet spelande kan du ta hjälp av nedanstående organisationer:

Spelpaus.se ⭐ Spelinspektionens nationella självavstängningsregister

Stödlinjen

Spelberoendes Riksförbund