Integritetspolicy

Vi, på soc.info (”sajten”, ”vi” eller ”oss”) respekterar din integritet och värnar om att skydda användarnas integritet ("användare" eller "dig").

Vi har skapat denna integritetspolicy för att informera dig om hur vi hanterar, samlar in och använder din information genom din användning av vår sajt, som ger information om casinospel och spelbranschen (gemensamt: "tjänsterna").

Integritetspolicy utgör en del av våra användarvillkor.

Vi uppmuntrar dig att läsa integritetspolicyn noggrant och använda den för att fatta välgrundade beslut. När du använder våra tjänster accepterar du villkoren i vår integritetspolicy och din fortsatta användning av tjänsterna utgör ditt löpande avtal med denna integritetspolicy.

I denna integritetspolicy läser du om:

 • Vad för olika typer av information vi samlar in
 • Cookies
 • Hur vi använder information vi samlar in
 • Med vem vi delar informationen
 • Hur länge vi behåller informationen vi samlat in
 • Hur vi skyddar din information
 • Minderåriga
 • Hur du kan kontakta oss

Vad för olika typer av information vi samlar in

 • Den första typen av information är oidentifierad och oidentifierbar information i avseende till användaren, som kan finnas tillgänglig eller samlad via din användning av tänsterna ("icke-personlig information"). Vi är inte medvetna om användarens identitet från vilken den icke-personliga informationen samlas in.
 • För att förbättra tjänsternas funktionalitet och för att ge dig en bättre användarupplevelse, samlar vi in teknisk information som förs över via din dator, inklusive information om programvara och hårdvara (t.ex. vad för webbläsare och operativsystem som din enhet använder, språkinställningar, åtkomsttid och domännamnet på webbplatsen där du hittade tjänsterna, etc.).
 • Vi samlar också in information om din användning av tjänsterna, till exempel användaraktivitet (t.ex. visade sidor, hur mycket tid som spenderas på specifika sidor, webbläsning, klick, aktiviteter osv.). Denna information samlas bland annat in för att analysera och utvärdera användningen av tjänsterna.
 • Vi kan anonymisera eller avidentifiera den information som samlats in så att informationen i sig inte kan identifiera dig personligen. Vår användning och underrättelse om sådan information är inte föremål för några begränsningar enligt denna integritetspolicy, och vi kan avslöja det för andra utan begränsning och oavsett ändamål.
 • Den andra typen av information är individuellt identifierbar information, nämligen information som identifierar en individ eller kan med rimlig ansträngning identifiera en individ ("personuppgifter").
 • Vi kan hämta specifika typer av anslutningsdetaljer och information som gäller din enhet och maskinvara som kan identifiera dig, till exempel IP-adress och geografisk platsdata.
 • Om vi kombinerar personlig information med icke-personliga uppgifter kommer den kombinerade informationen att behandlas som personlig information så länge den fortfarande är kombinerad.

Cookies

Vi använder cookies, och annan teknologi eller andra metoder, för webbanalys i syfte att samla, lagra och spåra viss information relaterad till ditt besök och dina aktiviteter på sajten.

En cookie är en del data lagrad på din dator som innehåller information om din tillgång till sajten. Vi och våra betrodda partners kan använda sådana cookies för olika ändamål. Dessa syften inkluderar att du kan navigera effektivt mellan olika sidor, automatisk aktivering av funktioner, minnas dina inställningar och göra samspelet mellan dig och vår sajt snabbare och enklare.

Vår sajt använder olika typer av cookies: (i) "session cookies" som endast lagras tillfälligt under en webbläsningssession för att tillåta normal användning av systemet och tas bort från din enhet när webbläsaren är stängd; (ii) "ihållande cookies" som endast identifieras genom vår sajt, sparas på din dator under en viss period och tas inte bort när webbläsaren är stängd. Sådana cookies används när vi behöver veta vem du är för upprepade besök; (iii) "third party cookies" som ställs in av andra webbplatser som kör innehåll på sidan du tittar på, till exempel analytikerföretag från tredje part som övervakar och analyserar vår webbåtkomst.

Du kan ta bort cookies genom att följa instruktionerna i din webbläsare. Om du väljer att inaktivera cookies kan vissa funktioner i vår tjänst kanske inte fungera korrekt och din online-upplevelse kan begränsas.

Dessutom kan vår sajt köra widgets, beacons och annan teknik som huvudsakligen samlar in icke-personlig information som är kopplad till dina surfingtendenser. Vi använder sådan teknik för rutinmässig drift, inklusive för insamling av statistisk data om din användning av vår service och för att anpassa tjänsten till dina personliga preferenser. Den information som samlas in via sådan spårningsteknik kan överföras till tredje part som tillhandahåller teknisk diagnostik och analysverktyg på våra vägnar.

Hur vi använder den information vi samlar in

Vi använder och delar personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. Förutom syftena listade här ovan används informationen, som kan innehålla din personliga information, till följande ändamål:

 • För att tillhandahålla våra tjänster (till exempel tillåta dig att dela användarinnehåll, följa andra användares delade innehåll, etc.).
 • För att identifiera och verifiera din åtkomst till vissa funktioner på sajten;
 • För att kommunicera med dig och hålla dig informerad om våra senaste uppdateringar;
 • För att förse dig med annonser när du använder våra tjänster;
 • För att analysera användarinnehåll och annat innehåll som du ser när du använder våra tjänster;
 • För att analysera, förbättra och anpassa våra tjänster efter ina behov och intressen;
 • För att testa ändringar på sajten och förbättra dess funktionalitet;
 • För att stödja och felsöka våra tjänster och kunna besvara på dina frågor;

Med vem vi delar informationen

Vi bedriver inte trading, försäljning eller på andra sätt delar din personliga information med tredje part utöver de sätt som anges i denna integritetspolicy.

Förutom de olika användningsområden som anges ovan kan vi överföra eller avslöja personuppgifter till våra dotterbolag, samarbetspartners och underleverantörer. Dessutom kan vi överföra eller avslöja personlig information med andra betrodda tredjepartsleverantörer eller partners, som är belägna i olika jurisdiktioner över hela världen, i syfte att: a) hjälpa oss med vår affärsverksamhet, tillhandahålla vår service och förbättra den; och (b) analysera informationen i avseendet att förbättra tjänsterna.

Vi kan avslöja personuppgifter eller annan information som du lämnat om vi anser att det skulle vara till hjälp eller är nödvändigt för att: (i) följa gällande lagar, regler, rättsliga processer eller regeringens förfrågningar, (ii) tillämpa vår policy (inklusive vårt avtal), inklusive utredningar av eventuella överträdelser därav, (iii) utreda, upptäcka, förebygga eller vidta åtgärder angående olaglig verksamhet eller annan felaktig handling, misstänkta bedrägerier eller säkerhetsfrågor, (iv) etablera eller utöva vår rätt att skydda oss mot rättsliga krav (v) förhindra skada på rättigheter, egendom eller säkerhet när det kommer till oss själva, våra använder eller någon tredje part eller (vi) i syfte att samarbeta med brottsbekämpande organ och / eller om vi finner det nödvändigt för att upprätthålla immateriella rättigheter eller andra juridiska rättigheter.

Insamling av information från tredje part

Tänk på att denna integritetspolicy inte gäller tredje parts webbplatser, tjänster eller applikationer, även om de är tillgängliga, nedladdningsbara eller på annat sätt distribuerade via tjänsterna. Du bör alltid se över deras sekretesspraxis innan du överlämnar personlig information till sådana tredje parter.

Du är fullt medveten om riskerna med att använda webbplatser, tjänster eller applikationer från tredje part. Du godkänner att vi inte har något ansvar gentemot webbplatser från tredje part och din användning av dem.

Hur vi skyddar och överför din information

Vi lägger stor vikt vid att implementera och bibehålla tjänsternas säkerhet och din information. Vi använder branschens standardprocedurer och -policys för att säkerställa säkerheten kring våra användares information och förhindra obehörig användning av sådan information, inklusive genom att använda SSL-teknik (Secure Socket Layer) för att göra det. Trots att vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda information, kan vi inte ansvara för handlingar hos dem som får obehörig åtkomst till våra tjänster, och vi ger ingen garanti att vi kommer att förhindra sådan åtkomst.

Eftersom vi arbetar globalt kan det vara nödvändigt att överföra dina personuppgifter till länder utanför Europeiska Unionen. Dataskyddet och andra lagar i dessa länder är kanske inte lika omfattande som de i Europeiska Unionen - i dessa fall kommer vi att vidta åtgärder för att se till att en liknande skyddsnivå ges till din personliga information. Du godkänner härmed att överföra dina personuppgifter till länder utanför Europeiska Unionen.

Om du anser att din integritet inte har behandlats i enlighet med vår policy, eller om någon försökte missbruka våra tjänster eller handlade olämpligt, kontakta oss via vårt frågeformulär.

Hur länge vi behåller informationen vi samlat in

Vi värdesätter din integritet och kontroll över din personliga information, och därför kan du när som helst begära att ändra eller uppdatera information vi har om dig genom att använda vårt frågeformulär. Du kan också begära att vi korrigerar fel eller att vi raderar din personliga information (med undantag för uppgifter som vi måste följa gällande lagar) genom att kontakta oss.

Observera att utan dina instruktioner kommer vi att behålla den information vi har så länge som det behövs i syfte att tillhandahålla tjänsterna, och att uppfylla våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal.

Vi kan korrigera, komplettera eller ta bort ofullständig eller felaktig information, när som helst och efter eget gottfinnande.

Företagstransaktion

Vi kan dela information, inklusive personlig information, i händelse av en företagstransaktion (till exempel vid försäljning av en väsentlig del av vår verksamhet, sammanslagning, konsolidering eller liknande). I händelse av ovanstående tar det förvärvande företaget eller förvärvaren de rättigheter och skyldigheter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Minderåriga

Tjänsterna är inte avsedda för användare under 18 år. Om du inte har den lagliga åldern inne ska du inte använda tjänsterna eller lämna personuppgifter till oss.

Vi förbehåller oss rätten att komma åt och verifiera all personlig information som samlats in från dig. Om vi blir medvetna att en användare under 18 år har delat någon information, kommer vi att ta åtgärder. Om du har någon anledning att tro att en minderårig har delat någon information med oss, vänligen kontakta oss via vårt frågeformulär.

Uppdateringar

Vi har rätt att ändra denna integritetspolicy, efter eget gottfinnande, och den aktuella versionen kommer alltid att publiceras på vår sajt (med rubriken "Sist reviderad"). Vi kommer att meddela sådana ändringar genom att publicera de på sajten minst femton (15) dagar innan sådana ändringar träder i kraft. Vi uppmanar dig att regelbundet granska denna integritetspolicy för eventuella ändringar.

Din fortsatta användning av tjänsterna efter en sådan händelse utgör din bekräftelse och ditt samtycke till sådana ändringar i integritetspolicyn och ditt avtal om att vara bunden av villkoren för sådana ändringar.

Hur du kan kontakta oss

Om du har allmänna frågor om tjänsterna eller den information som vi samlar om dig och hur vi använder den, är du välkommen att kontakta oss via vårt frågeformulär.