Search icon

www.svenskaonlinecasino.info: Integritetspolicy

Integritetspolicy Integritetspolicy

Denna viktiga information handlar om dina rättigheter och diskuterar även våra användarvillkor när det kommer till din personliga information, hur den förvärvas och hur den nyttjas här på www.svenskaonlinecasino.info. Tack för att du tar dig tiden till att läsa denna information.

Termerna ”oss”, ”vår” och ”vi” hänvisar till www.svenskaonlinecasino.info. När du läser denna text och övrig text accepterar du de återgivna villkoren. Du väljer även att göra det frivilligt genom att använda www.svenskaonlinecasino.se hela webbplats och tjänster.

Definitioner

Läsare av denna text kan hänvisas till som ”medlemmar”, ”spelare”, ”användare” eller ”följare”.

Diskuteras ”personuppgifter” menas det identiteter eller information om de ovan nämnda personer.

Hela webbplatsen för www.svenskaonlinecasino.info kan hänvisas till termen ”allmän plats”.

2. Information som samlas in via våra tjänster:

Vi samlar viktiga uppgifter, genom den hela allmänna platsen, om de användare som vill bruka specifika områden på www.svenskaonlinecasino.info. Denna hantering av information verkar på två sätt.

2.1 För att nyttja information från användaren, dels för att förbättra användarens upplevelse, dels för att bättra på våra tjänster på www.svenskaonlinecasino.info. Detta sker via spårning av rörelser över hela vår webbplats, för att utforma en profil över vad som fångar användarens intresse.

2.2 Att begära personlig information samt data som till exempel kan innebära användarens e-mail, ålder, fullständig namn och bostadsadress, mobiltelefon-nummer eller annat kontakt nummer. Det sker dock med hänsyn till de uppgifter som har ställts till förfogande frivilligt. Det kan ibland vara nödvändiga uppgifter på grund av juridiska krav, som till exempel bekräfta den lagliga åldern hos de användare som vill nyttja www.svenskaonlinecasino.info.

2.3 Användarens IP-adress innehåller cookie-information, som www.svenskaonlinecasino.info automatiskt samlar data från. Denna information gäller besökta webbplatser före/ under och efter besöket på www.svenskaonlinecasino.info, övervakade tider, det tillträde IP-adressen använder från våra tjänster samt datum. Detta kan sedan användas för att interagera med användaren, via snabbmeddelanden eller e-mail, för att hjälpa användarens upplevelse. Detta kan ske för alla besökare på webbplatsen.

2.4 Information som användaren har ställt till förfogande frivillig, som till exempel att uppge sina personliga uppgifter vid prenumeration av nyhetsbrev, samlas in av godkända tjänster. Denna information som kan innehålla användarens ID med foto, e-mailadress, födelsedatum, kön, fullständigt namn samt den registrerade e-mailadressen kommer sorteras av tjänster som tillhandahålls av www.svenskaonlinecasino.info. Alla medlemmar godkänner www.svenskaonlinecasino.info att lagra sådan information genom att bruka auktoriserade tjänster, för lagring av uppgifter för att bättra på tjänsterna ytterligare och om det krävs av juridiska skäl, överlämnas till tredje part.

3. Hur den insamlade informationen används

Under en eller flera användares besök kommer www.svenskaonlinecasino.info att samla in olika delar av information. Denna information är ovärderlig för oss vid validering av våra tjänster för våra användare, här nedan följer några exempel varför.

3.1 Operativa tjänster

Information som tagits emot kan assistera med drift av vår tjänst, dess underhåll och till att förbättra vår erbjudna tjänst. Den hjälper till med frågor, kommentarer och rekommendationer till vad www.svenskaolninecasino.info kan ge användarens för upplevelse samt potentiella önskemål från medlemmen.

3.2 Förbättringar av service

För att hjälpa oss att analysera och förstå trender från våra tjänster som medlemmar väljer använder vi den korrelerade informationen, vilket i sin tur kan leda till bättre erfarenheter, service funktioner, uppdateringar av mindre populära funktioner och nya produkter.

3.3 Kommunikation

De insamlade uppgifterna möjliggör det för att kommunicera med medlemmen med administrativa syften. (a) Kundtjänst-området vilken inkluderar nödvändigheten att åtgärda potentiella intrångsrättsliga rättigheter, klagomål eller överträdelser. (b) Informera medlemmar kring exklusiva erbjudanden och kampanjer, förknippade till de produkter www.svenskaonlinecasino.info erbjuder, antingen från tredje part eller oss. Dessa föreslagna tillvägagångssätt kan alla användare avanmäla sig från. Detta diskuteras vidare i sektion 5 ”Dina Rättigheter”.

3.4 Cookie- och spårningsteknologi

Information kan insamlas per automatik med hjälp av teknologi och cookies, och hjälper till med följande:

(a) Personlig service som till exempel, att användaren inte behöver skriva in personlig information mer än en gång, för att få tillgång till våra tjänster. (b) Annonsering, innehåll och information kundanpassas. (c) Tredje parts märkning och övervakningstjänster för www.svenskaonlinecasino.info. (d) Inlagor och spårningsuppgifter, användning av kampanjer samt inloggningsstatusar.

3.5 Analyser

Google Analytics används för att hjälpa www.svenskaonlinecasino.info att mäta och utvärdera trafik från webbplatsen. Vi har ingen anknytning till Googles tjänst, som är en oberoende enhet i vår tjänst. Även Google kan komma åt analyserna av användarnas aktivitet på vår webbplats, så rapporterna går åt båda håll.

Vid processen av att samla in information lägger vi stor vikt på att skydda användares information. Informationen som kan delas kommer att delas för att lösa tekniska frågor, men även information godkänd av användare kan vara oidentifierbar.

4. Offentliggörande av information

Den offentliggörande information som medlemmen samtycker oss att göra sker under följande omständigheter:

4.1 Obegränsad information

Information som användaren lämnar frivilligt på allmän plats på www.svenskaonlinecasino.info, som till exempel meddelanden på en kommentarsektion, som kan ses av ande medlemmar och av oss.

4.2 Leverantörer av tjänster

Tredje man arbetar oundvikligen på vår webbplats, vars uppgifter rör hemsidan, underhåll, utveckling, hosting samt andra service områden. Tredje man har tillgång till personuppgifter och information, men den kommer vara avgränsad till de tjänsteleverantörer vars arbetsuppgifter rimlig nödvändigtvis kräver dessa uppgifter. Tjänsteleverantörer måste, enligt avtal, bevara sekretessen för sådan information, för att säkra användardata ytterligare.

4.3 Information som inte är identifierbar

Till tredje part skickas insamlad information, för att assistera inom följande sektorer. (a) Efterlevnad av regler, för rapporteringsändamål. (b) Marknadsändamål (c) korrelerade användarvanor med innehåll, användarmönster, tjänster som används och funktionstillgänglighet.

4.4 Regelefterlevnad och juridiska processer

Om begäran om personuppgifter krävs kommer vi avslöja dem om lagen tillåter detta, eller om det är nödvändigt för att följa domstolar, domstolsförelägganden. Rättsliga förfaranden eller häktningsorder. Samarbete med rättsväsendet eller andra myndigheter inom denna sektor av juridiska rättigheter kommer ske. Detta inkluderar följande: (a) Försiktighetsåtgärder för ansvar. (b) Skydda www.svenskaonlinecasino.info mot olaglig, missbrukande och bedräglig verksamhet. (c) Försvar mot tredje parts påståenden eller krav. (d) Säkerhet av vår tjänst och låta den bli tillgänglig. (e) Skydd av våra lagliga rättigheter, egendom, verkställande av våra kontrakt, skydd av våra rättigheter så som vi skyddar andras säkerhet.

4.5 Förändring av ägarförhållande

Vid förändring av ägare genom sammanslagning eller förvärv, kommer personuppgifter vara åtkomliga av en eller flera tredje parter. En sekretesspolicy måste åtas av det nya ägandet, för att ta hänsyn till användarens rättigheter.

Personuppgifterna kan skickas elektroniskt eller fysiskt till ovan berörda förvärvare. Förvärvandet kan också komma från försäljning av tillgångar, insolvens eller eventuell konkurs.

5. Dina rättigheter

5.1 www.svenskaonlinecasino.info skyddar dina rättigheter, och ska ge dig en rimlig nivå av tillgång vid den tid du spenderar i alla våra tjänster. Du kan begära informationen och/ eller ändra samt ta bort informationen. Denna förfrågan kan ske via formuläret på sidan ”Kontakta oss”.

Om du frånsäger oss viss information kan det i sin tur påverka de tjänster, som vi annars skulle kunna erbjuda.

När som kan du göra invändningar mot vår behandling av dina personliga uppgifter, såvida det inte är en fråga av juridisk karaktär. Om du tror att dina juridiska rättigheter har åsidosatts kan du logga ett klagomål. Vi hänvisar i sådana fall vänligen till ditt dataskyddskontor, där du kan ta upp ditt ärende.

5.2 Analytisk information

Genom att använda funktionen Opt-out i Google Analytics kan du välja att lämna den samling av information som lagrats.

5.3 Avbryta kommersiell kommunikation

Du kan när som helst avbryta prenumerationer av kommersiella e-mailsmeddelanden, och du finner instruktioner kring hur då går tillväga i själva e-mailmeddelandet. Du kan även kontakta oss, så ska vi assistera dig med ditt krav på avanmälan. Var god och notera att det kan ta upp till 10 arbetsdagar att avlägsna dig. Du kan fortfarande få e-mail om våra tjänster som rör webbplatsen direkt, även om du avanmäler dig från den kommersiella kommunikationen.

6. Tredje parts tjänster

Serviceprocessen kan innehålla tjänster från tredje part, funktioner till länkade webbplatser eller länkar. Vi kan inte hålla till svars för någon information användaren ställer till förfogande till tjänster från tredje part eller till tredje parts webbplatser. Även om tjänsten eller webbplatsen tillhandahålls av oss är vi inte heller ansvariga för tredje parts handlingar. Vår rekommendation är att du bör lära dig mer om deras tjänster innan du kommunicerar och ger den obligatoriska informationen till dem.

7. Sekretesskydd

EU:s dataskyddsförordning, även känd som GDPR, efterföljs av www.svenskaonlinecasino.info vad det gäller behållande och användning av personlig information och uppgifter. Vid eventuell intressekonflikt i relation till dataskyddsförordningen, ska dataskyddsförordningen styra inspektionsprocessen.

8. Tredje parts cookies

8.1 Cookiesfunktioner som används hos www.svenskaonlinecasino.info

• Cookies som är viktiga – det är med hjälp av dessa cookies som du kan komma åt och navigera runt på vår webbplats. Du kan använda våra funktioner kring säkerhetsåtkomst, utan vilka du inte kan identifieras som en användare.

• Prestanda - Insamling av information för att hjälpa oss att förstå hur en användare använder sig av webbplatsen och det kan även hjälpa oss att lära oss mer kring hur webbplatsen fungerar, om användaren upplever ett felmeddelande på en tjänst som vanligtvis inte skulle komma upp.

• Functions cookies – vars uppgifter är att minnas inloggningsuppgifter och de val du har gjort tidigare, inklusiva användarnamn, region och eller land du befinner dig i och språk. Webbplatsen annpassas efter dina särskilda inställningar tack vare dessa cookies. De kan till och med komma ihåg din typsnittsstorlek eller visualisera förändringar som kan möta just dina behov.

• Cookies som är beteendeorienterade – Dess funktion hjälper till med reklaminriktning. Vilken innebär för dig att du får mer relevant reklam om du skulle vara intresserad.

9. Barns integritet och minderåriga

Vi stöder inte eller erbjuder en tjänst som adresserar till minderåriga barn, alltså under 18 års ålder. Då det är vår policy att inte erbjuda vår tjänst till de som klassas som minderåriga så samlar vi inte heller in personlig information från minderåriga, därest föräldrars samtycke inte finns vid en rättslig fråga. Vi ber dig att sluta med all aktivitet på hemsida och vår tjänst om du är under laglig ålder. Du som vårdnadshavare eller förälder kan kontakta oss vid misstänksamt beteende. Kontakta oss via sidan ”Kontakta oss” och be oss såldes att ta bort all information som är automatiskt insamlad.

Minderåriga är inte avsedda att använda vår tjänst. Om sådan aktivitet har skett kan www.svenskaonlinecasino.info och medlemmen radera och ta bort all innehåll som kan ha registrerats. Vi kan dock inte garantera ett fullständigt borttagande av information och innehåll, och därför kan vi inte garantera en 100% borttagning av data.

10. Datasäkerhet

Vi följer alla regler kring att skydda information som har skickats till oss, genom att förhålla oss till accepterade industristandarder. För att skydda de införskaffade uppgifterna från olaglig eller oavsiktlig förlust upprätthåller vi administrativa standarder, tekniska och naturligtvis fysiska skyddsåtgärder.

I vår ägo ska inget data ändras, röjas, förstöras eller ges ut genom någon form av olaglig process. Vår programvara stödjer SSL-teknik, vilket hjälper till att kryptera data vid överföring via Internet.

Vi kan, trots våra åtgärder, inte garantera en 100 procentig säkerhet. All information som lämnas görs på medlemmens egen risk. Vi kan komma att kontakta dig vid potentiella överträdelser, det kommer även att leda oss att kontakta de myndigheter som kan, i enlighet med gällande lag, kan hantera ärendet. Vänligen kontakta oss via sidan ”Kontakta oss” om du misstänker att ett brott har skett utan vår vetskap.

11. Lagring av uppgifter

Den lagrade data behålls enbart under den begränsade tid vi behöver den, vilket innebär tills vi enligtvår övertygelse har nått de mål som fanns för det ursprungliga syftet med den insamlade data, eller så längde det krävs för juridiska frågor. Information som används för rättsliga ärendet, kommer vi behålla, för att upprätthålla våra rättsliga skyldigheter, detta för att lösa tvister och genomförande av avtal, som följer här nedan:

12. Inställningar

Det är dina rättigheter att ändra eller justera dina integritetsinställningar, men dock är ingen säkerhetsåtgärd helt ogenomtränglig. För eventuella brott som kan hota säkerhetsåtgärderna på våra tjänster och webbplats kan vi ej hållas ansvariga.

13. Överföring av data

De uppgifter som ställs till förfogande via våra tjänster, till tredje part inom EU, kan potentiellt ej ha samma säkerhetsnivå, således kan vi ej hållas ansvariga för externa system. Som nämnts så överför vi data med de bästa möjliga säkerhets åtgärder, men fullständig säkerhet kan ej garanteras.

14. Dataprocessor och data controller

www.svenskaonlinecasino.info är data controller, i relation till hur EU:s Dataskyddsförordning är klassificerad enligt förordning 2016/679. Det innebär att alla data från använder som innehåller personlig information ska kontrolleras av www.svenskaonlinecasino.info, och bestämma hur dessa uppgifter använda och för vilka ändamål. www.svenskaonlinecasino.info har ingen makt, med undantag, kring hur tredje part agerar med sådana personliga uppgifter, eller hur denna information lagras. www.svenskaonlinecasino.info kan ha underentreprenörer, som i sin tur kan använda de personliga uppgifterna på uppdrag av www.svenskaonlinecasino.info, i relation till den tjänst som vi erbjuder våra användare.

15. Ändringar och uppdateringar i denna policy

Det är möjligt att denna policy måste ändras eller uppdateras under tidens gång, för att stämma överens med lagar samt hur www.svenskaonlinecasino.info hanterar sin server-verksamhet. Det är vår rekommendation att du håller dig uppdaterad på denna sida, för att vara medveten om ändringar i denna policy. Det hjälper dig att hålla dig ordentligt informerad om dina rättigheter och våra tjänster. Fortsatt användning av våra tjänster av dig, användaren, innebär att du har läst, förstått och godkänt allt som anges i den nuvarande versionen av vår policy.

Senast uppdaterad: 19 juni 2018