Search icon

Användarvillkor

Anvandarvillkor Anvandarvillkor

Välkommen till svenskaonlinecasino.info!

Nedanför kommer vi gå igenom vilka användarvillkor som gäller på svenskaonlinecasino.info. I fortsättningen kommer ”sajten”, "vi”, "vår", eller "oss" att referera till svenskaonlinecasino.info.

Utöver dessa användarvillkor gäller även vår sekretesspolicy när du använder webbplatsen och tjänsterna. Integritetspolicy är införlivad som referens i användarvillkoren och utgör en integrerad del av det. Användarvillkoren och integritetspolicyn ska gemensamt kallas för "avtalet" och utgör den juridiskt bindande överenskommelsen mellan dig och oss

I avtalet betyder "du", "din", "användare" eller "spelare" en person som använder sajten, tjänsterna eller programvaran enligt avtalet.

Viktigt: Läs igenom integritetspolicyn innan du använder webbplatsen eller tjänsterna.

Genom att använda sajten och tjänsterna samtycker du till villkoren i avtalet och accepterar att vara bunden till dessa villkor.

1. Godkännande och Ändring av Avtalet

- Om du inte godkänner avtalets regler eller villkor bör du omedelbart sluta använda webbplatsen och tjänsterna.

- Vi behåller oss rätten att ändra avtalet och alla genomförda ändringar träder i kraft 14 dagar efter publicering på webbplatsen eller tidigare om tillämplig lag, förordning eller direktiv kräver det. Din fortsatta användning av sajten och tjänsterna efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

- Det är ditt ansvar att säkerhetsställa att du är medveten om de korrekta, gällande villkoren i avtalet och vi rekommenderar dig att regelbundet kontrollera användarvillkoren och integritetspolicynn.

- Vi förbehåller oss rätten att säga upp eller begränsa din tillgång till sajten och tjänsterna när som helst utan att ge dig någon ekonomisk ersättning.

2. Användning av Sajten och Tjänsterna

- Sajten och tjänsterna får endast användas av dig över 18 år.

- Webbplatsen och dess innehåll är inte utformade för att rikta sig till dem som ännu inte nått laglig ålder.

- Om du inte har den juridiska åldern inne måste du omedelbart sluta använda sajten och tjänsterna.

3. Tjänsterna

- Sajten ger information om casinospel och spelbranschen ("Tjänsterna").

- Sajten och tjänsterna tillhandahålls gratis och endast för informationsändamål.

- Företaget bedriver inget online casino och accepterar heller inga satsningar.

4. Immateriella Rättigheter

- Sajten, dess samarbetspartners och dess licensgivare (i tillämpliga fall) äger all data, programvara, skriftligt material, bilder, animationer, musik, video och övrigt webbplatsinnehåll.

- All webbplatsinnehåll skyddas av internationell copyrightlagstiftning.

- Genom att använda eller besöka sajten godkänner du att inte försöka ändra, ta bort eller kopiera upphovsrättsmeddelandena på webbplatsen eller webbplatsens innehåll.

5. Användarinnehåll

- Vi kan tillåta dig att överföra, ladda upp, posta, mejla eller tillgängliggöra data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, bilder, videoklipp, meddelanden eller annan webbplatsinnehåll vilket kan inkludera, men är inte begränsat till, online diskussionsforum och sociala medier.

- Du är helt ansvarig för sådant användarinnehåll och sajten, dess samarbetspartners och dess licensgivare ska inte ha något ansvar av användarinnehållet gentemot dig och du avstår härmed alla anspråk mot oss, våra samarbetspartners och våra licensgivare i detta avseende.

- Genom att tillhandahålla användarinnehållet ger du sajten en permanent, oåterkallelig, överförbar, världsomspännande licens för att använda, kopiera, utföra, distribuera, reproducera, visa, modifiera, lägga till, subtrahera, översätta, redigera och skapa derivatarbeten baserade på användarinnehållet (inklusive reklamändamål) i alla medier utan någon som helst kompensation till dig. Du godkänner också att upphäva alla moraliska rättigheter till användarinnehållet.

- Du bekräftar och godkänner att varken sajten, dess samarbetspartners och dess licensgivare är skyldiga att övervaka eller granska användarinnehåll.

- Du bekräftar och godkänner att allt användarinnehåll kan redigeras eller tas bort av sajten, dess samarbetspartners och dess licensgivare, och härmed avstår du från alla eventuella rättigheter som du kan ha om användarinnehållet ändras.

- När du publicerar eller på något sätt tillgängliggör användarinnehåll kan alla personliga uppgifter som du lämnar om dig själv också användas av tredje part för att till exempel skicka dig oönskade meddelanden. Sajten, dess samarbetspartners och dess licensgivare ansvarar inte för den personligt identifierbara informationen som du väljer att lämna om dig själv.

- Du ska alltid vara artig när du interagerar med andra användare av sajten och du får inte engagera dig i något beteende som kan tolkas av oss som aggressivt, förolämpande, trakasserande, hatiskt, rasistiskt, sexistiskt eller olämpligt.

- Du samtycker till att inte engagera dig själv eller andra till att delta i överföring, uppladdning eller tillgängliggöra sajtens användarinnehåll eller något annat innehåll som: (i) är eller uppmuntrar till aktivitet eller uppförande som är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, skadegörande, förolämpade, vulgärt, pornografiskt, hatiskt, rasistiskt, opassande eller stötande; (ii) gör intrång i någon tredje parts innehav av rättigheter som omfattar, men inte är begränsad till, immateriella rättigheter eller andra rättigheter tillhörande en tredje part; (iv) du har kompenserats för av någon tredje part; (v) innehåller begränsat eller dolt innehåll; vi) bryter mot gällande lagar, stadgar, förordningar, regler eller överenskommelser; (vii) är osann, skadlig eller som skadar sajten, dess samarbetspartners och dess licensgivare; (viii) är utformat för att störa eller störa sajten; (ix) infekterar webbplatsen med ett virus eller annan datorkod, fil eller program som är avsedda att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller hårdvara, och (x) annonserar, främjar eller hänför sig till andra online-enheter eller webbplatser som är konkurrenter till sajten, dess samarbetspartners eller dess licensgivare.

- Du får inte förvränga eller göra falska påståenden om källan eller ursprunget till användarinnehållet.

6. Förbjudna Aktiviteter

- Genom att besöka eller använda sajten godkänner du att inte själv eller genom andra:

 • a) hämta eller samla in personligt identifierbar information från andra användare eller besökare på sajten av någon anledning;
 • b) använd sajten, tjänsterna eller användarinnehållet i samband med olaglig verksamhet;
 • c) kopiera, omfördela, publicera, omvandla, dekonstruera, demontera, modifiera, översätta eller försöka få åtkomst till källkoden för att skapa derivatverk av källkoden eller;
 • d) samla in data eller information via sajten, eller använda någon robot, spindel, skrapa eller andra automatiserade metoder för att komma åt sajten;
 • e) lämna ut uppgifter om sajten eller tjänsterna till tredje part;
 • f) distribuera eventuella skadliga virusprogram, trojaner, maskar, spybots, keyloggers eller använda andra metoder för attt försöka skada sajten och tjänsterna eller användarna och besökarna av sajten och tjänsterna;
 • g) inte ändra, hyra ut, kopiera, distribuera, visa, utföra, reproducera, publicera, licensera, skapa avledande verk från, överföra eller sälja något av innehållet på sajten, varumärken eller användarinnehåll;
 • h) göra programvaran tillgänglig för tredje part via ett datornätverk;
 • i) vidta några åtgärder som skulle minska eller skada sajtens, dess samarbetspartners och dess licensgivares kundkrets eller rykte;

7. Dina Ansvar

- Genom att besöka eller använda sajten försäkrar du att:

 • a) du är över 18 år;
 • b) du endast kommer använda sajten och tjänsterna för personligt bruk och icke-kommersiella ändamål;
 • c) du har verifierat och säkerställt att ditt nyttjande av sajten och tjänsterna inte bryter mot lagar och andra författningar samt att du ej kommer använda sajten, tjänsterna eller dess material och information i samband med olagliga aktivitet;
 • d) du ska använda sajten och tjänsterna i enlighet med villkoren i avtalet som sajten har rätt att ändra från en tid till en annan;
 • e) inte använda sajten, tjänsterna eller användarinnehållet för olagliga eller obehöriga ändamål som bryter mot lokala, nationella eller internationella lagar (inklusive men inte begränsat till import, export, upphovsrätt och varumärkeslagar);
 • f) inte utge dig för att vara en annan person eller enhet än dig själv;
 • g) avstå från rätten att delta i en domstolsprövning mot sajten i varje jurisdiktion där ett sådant avstående är möjligt och godkänna att överlämna dig till skiljeförfaranden i händelse av tvist som vidare anges i dessa användarvillkor;

- Om du använder sajten på uppdrag av en organisation eller ett företag intygar du att: (i) du är auktoriserad; (ii) du har läst avtalet; (iii) du har förstått avtalet; (iv) du godkänner avtalet.

8. Innehåll från Tredje Part

- Denna sajt kan innehålla hyperlänkar till andra sajter, tjänster eller innehåll som drivs av tredje part. Sådana hyperlänkar tillhandahålls endast för din referens och bekvämlighet. Du godkänner att inte hålla oss ansvariga för innehållet från tredje part. En hyperlänk från denna sajt till tredje part innebär inte att vi stöder innehåll från tredje part. Du är ensam ansvarig för att bestämma i vilken utsträckning du kan använda innehåll från tredje part.

9. Speltjänster

- Sajten, användarinnehåll och tjänster tillhandahåller information endast för dina personliga underhållnings- och informationsändamål.

- Sajten och användarinnehåll kan innehålla hänvisningar till, länka till eller annonsera innehåll från tredje part som avser online casino och speltjänster ("Speltjänster").

- Speltjänsterna är endast riktade till och avsedda för användare eller besökare av sajten som är belägna i jurisdiktioner där användningen av speltjänster är lagligt.

- Utan att begränsa ovanstående förstår du att lagar om casinospel varierar över hela världen. Möjligheten till att komma åt sajten betyder inte nödvändigtvis att sajten, tjänsterna, användarinnehållet, speltjänsterna och / eller dina aktiviteter via sajten är lagliga enligt de lagar, föreskrifter eller direktiv som gäller i det land du befinner dig i och det är din skyldighet att kontrollera och säkerställa att du följer detta.

- Härmed godkänner och bekräftar du att:

 • a) du befinner dig i en jurisdiktion där det är tillåtet att använda de speltjänster som du har tillgång till;
 • b) du är inte under 18 år eller åldern för rättsligt samtycke för att delta i eller använda speltjänster;
 • c) du har utvärderat lagar, förordningar och direktiv som gäller ditt användande av speltjänster och ditt användande eller tillgång till speltjänsterna kommer inte att bryta mot gällande lagar, regler eller direktiv;
 • d) användandet av informationen som finns tillgänglig på sajten eller via tjänsterna kan leda till förlust av eventuella pengar som du satsar;
 • e) du godkänner alla krav som gäller för speltjänster och dess användning, vilka kan ändras från tid till annan;
 • f) du är fullt medveten riskerna att förlora pengar när du spelar på casino online och du är fullt ansvarig för sådan förlust; och
 • g) din användning av speltjänsterna är helt och hållet ditt eget val och du får inga ersättningar för spelförluster från sajten, dess samarbetspartners eller dess licensgivare.

- Sajten ger inga råd om lagar kring casinospel online eller offline och att det är ditt eget ansvar att förstå vilka lagar som gäller i den jurisdiktion som du befinner dig i.

- Trots att vi tillhandahåller information relaterade till casino online och casinospel uppmuntrar vi dig inte att delta. Oavsett om du väljer att spela eller inte spela är ditt personliga val. Men om du väljer att delta i sådana spel eller spelaktiviteter, läs vår policy för ansvarsfullt spelande.

10. Varning

- Din tillgång och användning av sajten, tjänsterna och användarinnehåll sker på egen risk

- Sajten kan inte garantera att sajten, tjänsterna och användarinnehåll kommer att möta dina krav eller är fria från virusprogram, mullvadar eller buggar.

11. Ansvarsbegränsning

- Sajten, dess samarbetspartners och dess licensgivare kan aldrig hållas skyldiga till förlust, försumlighet eller fel som uppkommer i samband med att du eller tredje part använder sajten eller tjänsterna, direkt eller indirekt, inklusive, men inte enbart, skada för förlusten av verksamhet, förlust av vinst, förlust av företagsinformation eller någon annan ekonomisk följdskada (även om vi har meddelats av dig om möjligheten till sådan förlust eller skada).

- Sajten, dess samarbetspartners och dess licensgivare är inte ansvariga i kontrakt, skadestånd eller på något annat sätt, för förluster eller skador som uppkommer genom, eller i samband med, användningen av någon länk på sajten, eller ansvarar för innehållet på andra webbplatser som är länkad till sajten.

- Du bekräftar att sajten inte bär ansvar att informera dig eller tredje part om ändringar, upphävande eller upphörande av sajten eller tjänsterna.

12. Ersättning

- Genom att besöka eller använda sajten, eller genom att använda tjänsterna, accepterar du att fullstängt påskynda, försvara och hålla oss mot alla fordringar, skulder, förfaranden, skador, förluster, skulder, böter och kostnader av något slag, som inbegriper men är inte begränsade till juridiska avgifter, som uppkommit till följd av; i) brott mot avtalet; (ii) din tillgång till och användning av sajten eller tjänsterna (eller av någon annan som använder ditt användarnamn och lösenord); (iii) din överträdelse av någon lag; (iv) din vårdslöshet; (v) din missuppfattning.

13. Meddelande om upphovsrättsintrång

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och vi kräver att användare och besökare på sajten och användarna av tjänsterna gör samma sak. Om du anser att användarinnehållet på webbplatsen kränker upphovsrätten eller på något sätt bryter mot dina immateriella rättigheter, bör du meddela sajten genom att skicka ett meddelande via kontaktformuläret på vår sajt.

14. Upphörande av Avtal

Vi kan säga upp avtalet samt avsluta din tillgång till sajten och tjänsterna utan att meddela dig (och utan någon ekonomisk ersättning till dig):

 • a) om vi av någon anledning beslutar oss för att upphöra med att tillhandahålla sajten eller tjänsterna, rent generellt eller specifikt till dig;
 • b) om vi tror att du har brutit mot något av villkoren i avtalet om ditt brukande av sajten eller tjänsterna på något sätt är felaktig eller bryter mot avtalet; eller
 • c) andra rimliga grunder vi anser lämpliga.

15. Sekretess

Genom att besöka eller använda denna sajt eller genom att använda tjänsterna godkänner du att, förutom vad som anges av oss, inte avslöja förekomsten av någon tvist eller konfidentiell information.

Trots ovanstående har du rätt att avslöja konfidentiell information om det krävs enligt lag, förutsatt att du omgående meddelar oss, samråder med oss och samarbetar med oss.

16. Hela Avtalet

Avtalet gäller sajten och användarens användning av sajten och tjänsterna och ersätter tidigare avtal mellan sajten och användaren.

17. Oberoende bestämmelser

I den omfattning som lagen tillåter ska alla bestämmelser i detta avtal vara oberoende och ingen bestämmelse ska påverkas av ogiltigförklaring av någon annan bestämmelse.

18. Oåterkallelig Skada

Du bekräftar och godkänner att ditt brott mot avtalet kan orsaka oåterkallelig skada för oss och att vi i en sådan situation har rätt till skälig ersättning.

19. Fortsatta Bestämmelser

Eventuella bestämmelser som uttryckligen måste överleva uppsägning eller upphörande av detta avtal för att uppnå dess syfte ska sålunda överleva tills det inte längre är nödvändigt för dem att överleva för att uppnå detta syfte. Utan att det avviker från det ovanstående skall avsnitt 4, 6, 7 och 10-22 överleva uppsägning av denna överenskommelse.

20. Ansvarsfriskrivning

Avtalsvillkoren i avtalet kan inte tolkas för att motivera tidigare eller framtida överträdelser av bestämmelserna i avtalet.

21. Tredje parter

Om ingenting annat anges i avtalet kan tredje part inte ta del av några rättigheter eller förmåner. Inget i avtalet ska uppfattas som partnerskap eller annan form av verksamhet mellan dig och oss.

22. Överlåtelse

Vi förbehåller oss rätten till att kunna överföra, tilldela, underlicensiera eller pantsätta avtalet helt eller delvis utan ditt samtycke och vid sammanslagning, försäljning av tillgångar eller annan liknande företagstransaktion där sajten kan vara inblandad. Du får inte på något som helst sätt överföra, tilldela, underlicensiera eller pantsätta dina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet.