Search icon
Regler och strategi

Spelberoende - Allt du behöver veta

Spelberoende Spelberoende

Spelande är en populär aktivitet bland miljontals människor världen över. För de allra flesta blir det aldrig mer än en trevlig hobby, men en del får tyvärr problem med att kontrollera sina spelvanor. I denna casino guide tar vi upp spelberoende och dess konsekvenser. Läs vidare för att ta reda på detta och mycket mer!

Vad är egentligen ett spelberoende?

Ett spelberoende, även kallat spelproblem, innebär att en person har ett överdrivet behov av att spela samt svårigheter att kontrollera hur mycket tid och pengar denne spenderar på spel om pengar. Beteendet har ofta negativa och skadliga konsekvenser då personen saknar förmågan att sluta spela.

De mest allvarliga fallen av spelberoende klassificeras som personer med kliniskt eller patologiskt spelberoende. Man kallar det också för missbrukarbeteende, eftersom deras beteende påminner mycket om beteendet hos alkohol- och narkotikamissbrukare. Spelberoende är ett allvarligt problem.

Spelberoende liknar även andra impulsstyrningsstörningar, till exempel pyromani och kleptomani. I alla dessa fall har personen med missbruk en oförmåga att stoppa sitt beteende, även när de inser att de skadar sig själva eller sina nära och kära.

Utan lämplig vård kan ett spelberoende förstöra livet för den drabbade. Det kan även inverka negativt på livet för vänner och familjer.

När man talar om spelberoende eller spelproblem är det viktigt att inse att detta inkluderar många olika aspekter. Alla lider inte av samma symptom eller upplever samma intensitet. Här tar vi upp två olika typer av spelberoende:

 • Tvångsspel: Detta är sannolikt den typ av beteende som de flesta kommer att tänka på när de hör ordet spelberoende. Här kan en person inte styra över sitt spelande och fortsätter spela oavsett om denne vinner eller förlorar och oavsett konsekvenserna.

  Personen fortsätter leta efter möjligheter att satsa även när denne vet att han/hon inte har råd att förlora. Detta är också känt som patologiskt spelande.

 • Problematiskt spelande: Även om en person inte lider av tvångsspel kan det betyda att dennes spelvanor är ohälsosamma och stör det normala livet. Detta går oftast att identifiera när personen börjar jaga förluster, ljuger om sina spelvanor eller börjar inse att han/hon inte lyckas stoppa sig själva från att spela.

  I vissa fall är denna typ av problematiskt spelande ett försteg till tvångsspel och spelberoende. Om du upptäcker sådana skadliga spelmönster hos någon i din närhet är det dags att försöka sätta stopp på det. Du kan se längre ner vilka steg du som anhörig kan ta.

Det är svårt att avgöra hur stor andel av befolkningen som lider av spelberoende. Mycket av dagens spelberoende fakta bygger nämligen på spelarnas egna upplevelser av sitt spelande, vilket givetvis är subjektivt.

Det har emellertid gjorts försök att uppskatta problemets omfattning och tendensen till spelberoende brukar beräknas till cirka 3-4 % av befolkningen.

Det är också svårt att säga exakt vad som orsakar spelberoende. På en mycket grundläggande nivå kan man säga att det orsakas av en persons oförmåga att styra över sitt beteende. Vad som ligger till grund för detta problem kan emellertid variera mellan individer, med flera faktorer som bidrar till störningen.

Man brukar säga att en av de största orsakerna till spelberoende beror på biologiska faktorer. Hjärnbilder har visat att en spelvinst kan ge ett neurologiskt svar som liknar svaret som ses när en kokainmissbrukare får en dos läkemedel. Brist på norepinefrin och serotonin har också kopplats till tvångsmässigt beteende.

Det finns dessutom ett antal riskfaktorer som ökar sannolikheten för att utveckla ett spelproblem. De som har missbruk med alkohol eller vissa droger, till exempel kokain, har visat ökad sårbarhet för tvångsspel.

Flera psykiska störningar, inklusive schizofreni och antisocial personlighetsstörning, har också identifierats som riskfaktorer för problemspel.

Vilka spelberoende symptom bör du vara uppmärksam på hos nära och kära?

Då man försöker diagnostisera om någon lider av spelberoende finns det några nyckelfaktorer som bör observeras för att fastställa diagnosen. Personen bör uppvisa minst fyra av dessa symptom under tolv månaders tid:

 • Behov att spela för att uppnå tillfredsställelse.
 • Rastlöshet eller irritation om man ber dem minska sitt spelande eller sluta spela.
 • Fler än tre tidigare misslyckade försök att sluta spela helt.
 • Upptagenhet eller fixering vid att spela, såsom konstant prat om spelande, tidigare vinster eller sätt att tjäna pengar.
 • Spelar också i upprört tillstånd, till exempel under stress.
 • Återvänder ständigt för att jaga föregående dags förluster utan att kunna sluta.
 • Ljuger för att dölja omfattningen av sitt spelande.
 • Har förlorat jobb, skjutit upp utbildning eller en karriärmöjlighet på grund av spelande.
 • Stjäl pengar eller saker för att bekosta sitt spelande.

Är du orolig för att du kan ha ett spelmissbruk?

Spelberoende symptom kan verka uppenbara. Det är dock inte alltid så lätt att upptäcka att någon lider av ett spelberoende. Spelaren själv rationaliserar ofta sitt beteende. Dessutom är han/hon vanligtvis ganska duktig på att dölja sitt spelande för närstående.

Är du orolig för att du kanske har ett spelberoende? Titta på följande kriterier och avgör själv. Dessa är några olika kriterier som kan användas för att diagnostisera tvångsspelande eller patologiskt spelande.

 • Tycker ständigt om att spela
 • Känner behovet av att öka satsningarna för att hålla spänningen
 • Visar agitation när hon/han minskar sitt spelande
 • Spelar som en flykt från problem eller för att minska ångest
 • Jagar förluster
 • Ljuger för att dölja sin spelaktivitet
 • Finansierar sitt spelande genom olagliga handlingar
 • Blir beroende av finansiell hjälp från vänner, familj eller andra för att möta spelskulder
 • Äventyrar betydande relationer till förmån för sitt spelande
 • Misslyckas i försök att kontrollera eller sluta spela

Man behöver inte visa upp alla symptom för att bli diagnostiserad som spelberoende. För att kunna betraktas som en patologisk spelare brukar man säga att individen behöver möta minst fem av ovanstående kriterier. Symptomen får inte heller vara resultatet av ett separat psykiskt problem.

Någon som uppvisar något av dessa symptom bör förmodligen titta närmare på sina spelvanor och någon som regelbundet uppvisar flera kriterier kan ha ett spelproblem.

Om du tror att du är, eller kan vara på väg att bli, spelberoende finns det spelberoende hjälp att få. Kolla gärna in de organisationer vi nämner lite längre ner.

Det finns spelberoende behandling att få

Precis som med andra typer av beroenden går det att hjälpa någon med spelberoende. Många av de olika metoderna som utvecklats innehåller gruppterapi och stegbaserade självhjälpsprogram. Den som är beroende måste först erkänna att denne har ett problem innan någon form av behandling kan inledas.

Sedan fungerar programmet enligt principen att stöd från en grupp jämlika mentorer kan dela sina erfarenheter med nya medlemmar om hur man hanterar problematiskt spelande.

En annan mycket effektiv metod för att behandla spelberoende är psykoterapi. En orsak till detta är att många som är spelberoende också har vissa andra psykiska problem. Förutom att behandla själva missbruket kan en psykolog eller psykiater även hjälpa till med relaterade psykiska problem.

Vad kan du göra för dig själv eller för någon du misstänker är spelberoende?

Om du upplever att du inte kan spela ansvarsfullt på casino online rekommenderar vi dig att kontakta eller besöka Stödlinjen på nätet. Hos dem kan du bland annat utföra ett självtest för att se om ditt spelande befinner sig i farozonen.

Sedan årsskiftet 2018-2019 finns även möjligheten att anmäla sig på databasen Spelpaus.se, det vill säga Spelinspektionens nationella självavstängningsregister. Genom att registrera dina uppgifter där stängs du av automatiskt från allt spelande, oavsett om det är på nätet eller i butik, under den valda tidsperioden.

Du hittar kontaktuppgifter till dessa sidor längst ned på denna sida.

Om du misstänker att en vän eller släkting har spelproblem är det viktigt att inte vara dömande eller agera hotfullt. Samtidigt ska du inte heller underhålla dennes spelande genom att erbjuda ditt ekonomiska stöd. Hjälp istället personen hitta ekonomisk rådgivning eller tjänster som kan hjälpa med eventuella skulder.

Uppmuntra också personen att söka hjälp för sitt beroende hos de olika organisationer som finns till hands. Om personen har svårt att se problemet med sitt spelande kan du uppmärksamma denne på hur hans/hennes spelande påverkar människor i dennes närhet.

Var dock inte för påtryckande, då detta kan ha motsatt effekt. För att någon som är beroende ska kunna få hjälp måste han/hon själv vilja ha hjälp.

Vad säger statistiken om spelberoende?

För att kunna arbeta förebyggande mot spelberoende och spelproblem av olika grader har Folkhälsomyndigheten sett till att kartlägga de existerande problemen. Idag finns statistik som vi alla kan ta del av för att se hur det ligger till med spelberoende hos den svenska befolkningen.

I en undersökning som kallas Swelogs 2021 kan vi läsa om två olika grupper som undersökts. Den ena gruppen är en grupp man valt att följa upp efter en tidigare undersökning (Swelogs 2018). Den andra gruppen består av nya slumpmässigt utvalda personer.

I rapporten redovisas att spel om pengar och problem med spelande hänger ihop med andra faktorer i människors liv. Sociala relationer, familjesituation och allmän hälsa är några av dessa faktorer. Tack vare att man tagit fram denna fakta kan man lättare arbeta kring förebyggandet av spelproblem.

Vilka spelar mest statistiskt sett?

Spelberoende Spelberoende
Källa - Folkhälsomyndigheten

Det har visat sig att en mycket stor del av spelmarknadens omsättning kommer från en mycket liten del av befolkningen. Hela 50 % av omsättningen kommer nämligen från 4 % av de personer som spelar om pengar. Totalt omsattes 27,4 miljarder kronor på den svenska spelmarknaden år 2022.

När det kommer till spel på spelautomater och casinospel så kommer cirka 75 % av alla satsade pengar från personer med spelproblem. Även vid spel inom poker, sportspel och vadslagning visar undersökningen att pengarna som satsas kommer framförallt från personer med spelberoende. Här ligger siffran på 50 %.

Det är alltså tydligt att de som satsar mest pengar är en mindre grupp och de har ofta ett spelberoende.

Män lider oftare av spelberoende

Spelberoende Spelberoende
Källa - Folkhälsomyndigheten

Undersökningen visar tydligt att det är vanligare med spelproblem bland män och killar. 2021 stod män för hela 74 %, alltså 3 av 4, av de som lider av spelberoende. Samma typ av siffror ses i samtliga kategorier när det kommer till spel om pengar. Män är ständigt överrepresenterade.

Riskabelt spelande visar sig framförallt vara vanligare bland yngre män, 16-29 år. I undersökningen framkommer att riskabelt spelande förekommer hos 3 % av pojkar i årskurs 9 och hos 5 % av pojkar i årskurs 2 i gymnasiet.

Även när det kommer till avstängning från spel samt att få hjälp med sitt spelmissbruk är statistiken högre bland män.

Skillnaden mellan män och kvinnor minskar i de äldre åldersgrupperna och blir statistiskt sett mindre signifikant.

Spelberoende går ofta hand i hand med alkoholberoende eller psykisk ohälsa

Spelberoende Spelberoende
Källa - Folkhälsomyndigheten

Enligt undersökningen visar det sig att män som anses ha en riskkonsumtion av alkohol till större grad också har problem med spelande, i jämförelse med de som inte har alkoholproblem. Dessutom har både män och kvinnor som druckit alkohol i samband med spel om pengar till större grad någon typ av spelproblem.

Det går att urskilja ett liknande mönster när det kommer till psykisk ohälsa. Problem med spelande ses i högre andel bland personer som inte har någon att prata med om sina känslor, som övervägt att ta sitt liv eller blivit utsatta för våld eller hot om våld.

Efter att ha läst undersökningen kan man med andra ord konstatera att personer med ett alkoholberoende eller psykisk ohälsa till större grad också drabbas av spelberoende.

Statistik över anhöriga till spelberoende

Spelberoende Spelberoende
Källa - Folkhälsomyndigheten

I Swelogs prevalensundersökning 2021 kom man fram till att 130 000 personer i Sverige bor i samma hushåll som en person med spelberoende. Av dessa är hela 40 000 barn. Undersökningen visar att 10 % av de som uppgav att de har en familjemedlem som lider av spelberoende har uppsökt hjälp.

Som anhörig till någon med spelproblem är det viktigt att veta att det finns hjälp och stöd att få. Det är alltså inte bara den spelberoende som kan få hjälp. Ju tidigare ett riskabelt spelande upptäcks, desto bättre möjligheter finns till förebyggande åtgärder.

Vill du läsa mer om Swelogs 2021 kan du göra det genom att besöka Spelprevention.se.

Sammanfattning

Ett spelberoende kan visa sig på olika sätt och påverka personers liv till olika grad, men det finns några gemensamma nämnare. Ett par tydliga tecken på spelberoende är att personen har svårt att sluta spela samt fortsätter spela trots förluster samt att personen ljuger om sina spelvanor.

Enligt undersökningar lider omkring 3-4 % av Sveriges befolkning av spelproblem av någon grad och det är framförallt män som drabbas. Det är inte ovanligt att personer med spelproblem också lider av andra problem såsom psykisk ohälsa eller alkoholproblem.

Det positiva är att det idag finns professionell hjälp att få. Det gäller dock att kunna erkänna för sig själv om man har ett spelberoende och sedan ta steget för att få rätt hjälp. Ett bra första steg är att kontakta kundsupporten på det casino man spelar på.

Tips på var du kan söka hjälp för spelberoende

Behandling och hjälp med spelberoende finns tillgängligt i många olika former. Det finns inte en typ av spelberoende behandling som fungerar för varje person och ibland kan flera metoder krävas.

Du kan till exempel delta på gruppmöten och träffa personer i liknande situationer eller få hjälp direkt från professionella rådgivare och läkare. Du kan också hitta behandlingsprogram eller få kostnadsfri rådgivning över telefon, chatt, e-post och SMS.

Om du eller någon du känner har problem med överdrivet spelande kan du ta hjälp av nedanstående organisationer:

Spelpaus.se - Spelinspektionens nationella självavstängningsregister

Stödlinjen – "En nationell stödinsats för personer som spelar om pengar och deras anhöriga" (här finns bland annat ett självtest)

Spelberoendegruppen – Riksorganisationen för spelberoende och anhöriga

Vanliga frågor och svar om spelberoende

Vad är spelberoende?

Ett spelberoende är när någon känner ett tvång att spela och inte kan sluta trots att han/hon vill. Det kan jämföras med andra typer av beroenden, såsom av alkohol eller andra substanser.

Varför blir man spelberoende?

Det kan finnas såväl psykiska som biologiska orsaker till att någon blir spelberoende. Ofta handlar det om en flykt från någonting. Spelandet ger då en känsla som ger mersmak.

Hur hjälper man någon med spelberoende?

Det finns flertalet organisationer som kan hjälpa till vid ett eventuellt spelberoende. Det första steget kan vara att göra en avstängning via Spelpaus. Därefter kan man kontakta Spelberoendegruppen, Stödlinjen eller andra organisationer. Det viktigaste är att visa stöd och förståelse för den som är beroende.

Share Tyckte du om vad du läste?
Dela vidare!
carita-gustafsson.png

SvenskaOnlineCasino.info drivs av chefredaktören och ansvariga utgivaren Carita Gustafsson. Med lång erfarenhet av casinobranschen och ett brett kontaktnät arbetar Carita utifrån devisen att svenskaonlinecasino.info skall vara en ”one stop guide” för svenska casinospelare. Caritas främsta erfarenhet kommer från bordsspel, där hon gärna spelar både blackjack och roulette. Tack vare hennes långa branschnärvaro kan hon dock ändå det mesta inom alla typer av casinospel.

Mer... Mindre

Få mer information om problematiskt spelande genom att välja en annan informativ artikel från listan nedan: