Regler och strategi

Casino Online historia

Casino online historia kan grovt taget härledas till tre nyckelmilstolpar. Den första var utvecklingen och blomstringen av spelmjukvara. Från mitten av 1970-talet började spelmjukvara dyka upp på vanliga casinon. Snart ersatte mjukvaran de traditionella mekanismerna i spelautomaterna, och kunde visa grafik och egenskaper likt de man kunde se på en dator. Den första mjukvaran för blackjack utvecklades av en grupp kortspelarproffs på 70-talet. Mjukvaruspelen för tur spel var den första pusselbiten, men snart insåg man att det behövdes ytterligare utveckling.

Internet som nyckelfaktor i utvecklingen

Det enda som saknades på den tiden var en mekanism som lätt och effektivt kunde koppla ihop olika datoranvändare. Snart var detta dock inga problem det var för att tack vare internet kunde man koppla samman olika servrar som tillsammans skapade ett system. Det här systemet kunde lösa problemet som man då hade och nu kunde man spela tillsammans med många olika användare. I början av 1990 talet exploderade det genom att göra det publikt till allmänheten då användningen ökade enormt.

Innan det, använde man internet som ett sätt att kunna kommunicera med varandra. Användarna loggade in till internet för att chatta eller nå anslagstavlor, som var väldigt populära under denna tid. Några år till behövdes innan den verkliga styrkan i internet uppdagades, att internet kunde erbjuda mycket mer med tanke på teknologiska framsteg och att internet skulle bli en fullt integrerad del av våra liv.

De allra första lagarna omkring online vadslagningsspel

Den tredje faktorn som spelade en stor roll för online casinots utveckling var introduktionen av officiella, av myndigheterna erkända lagar och regler kring verksamheten. Det här skedde först år 1994 i den lilla nationen Antigua, där den allra första överenskommelsen skrevs under. Den s.k. ‘Free Trade and Processing Act’ (ung. frihandels- och handläggningslagen) gjorde det möjligt för landet att utfärda officiella licenser. Det här var den första lagstiftningen kring online spelvadslagning var född.

Det var med stöd av samma lag som en allmän kommission för spel grundades. Organisationen tog emot ansökningar, gick noga igenom dem och distribuerade licenser åt de vanliga casinon som uppfyllde kraven. Antigua är ännu idag en respekterad och välkänd myndighet. Denna lag är en liten, grundläggande del av de moderna casino online i sin nuvarande form.

Uppkomsten av pionjärer inom casino online

Nu när de tre processerna skilt för sig hade utvecklades, behövdes det endast någon som skulle lägga ihop pusselbitarna. Microgaming var de första att göra detta och den verkliga pionjären inom området. De är ett mjukvaruföretag på Isle of Man, grundat år 1994 och var de första som utvecklade mjukvara speciellt för online bruk. Även om spelen vid denna tidpunkt redan hade nått stor framgång, saknade de i detta skede ännu ett av nyckelelementen som så småningom skulle göra dem ofattbart populära, nämligen säkerhet. Organisationen som inledde verksamheten med ett system som möjliggjorde verifikationslösningar för finansiella transaktioner över internet hette Cryptologic. Organisationen grundades år 1995 på Irland och var de första som lyckades utveckla en applikation för virtuella transaktioner. På så sätt kunde Cryptologic grunda det första casino online i världen genom att lägga ihop alla dessa faktorer och år 1996 skapades ’Intercasino’.

Från denna tidpunkt framåt har online casinoindustrin upplevt fortsatt utveckling och det uppskattade antalet online-casinon är nu omkring 2300 stycken, inklusive virtuella pokerrum och vadslagning på sport. Den sammanlagda avkastningen av alla casinon världen runt landar kring 15 miljarder dollar i året.

Tyckte du om vad du läste?
Dela vidare!
Mer...Mindre

Nu kan du allt om casino online berömda historia, varför inte nu utvidga din kunskap om ämnet med hjälp av en annan intressant artikel från listan nedan: