Regler och strategi

Kvalitetsgarantier

Mängden tillgängliga online kasinon har mer än tredubblats inom de senaste åren, du behöver bara ta en titt på antalet online kasinon på vår hemsida för att se ett exempel på detta i praktiken. Industrin har speciellt exploderat exponentiellt i de nordiska länderna, i synnerhet i Sverige. I dag, är spel en del av samhället i stort och med tillgången till online kasinon har många spelare från landbaserade kasinon flyttat sitt spelande online. Verksamhetsutövare identifierade populariteten av spelandet som underhållning i länderna och där det finns efterfrågan, finns det nästan automatiskt även utbud.

För att skilja sig från konkurrenterna och för att locka nya kunder, letar online kasinon ständigt efter nya möjligheter. Förutom ett gott rykte finns det ett annat sätt att utmärka sig, nämligen en officiell kvalitetsgaranti. I Sverige finns det kvalitetsgarantier för allting från mat till medicin samt även på saker som konsumentvaror. Online kasino-världen är inget undantag, därför hittar man kvalitetsgarantier på alla välrenommerade och lagligt reglerade online kasinon som en garanti över kvalitén och rättvisan i deras spel samt en standard på deras verksamhet som helhet.

Hur detta gäller online kasinon

För att förtydliga, är en kvalitetsgaranti en säkerhetsstämpel som har beviljats av en utomstående aktör för att visa att ett online kasino uppfyller eller överskrider den standard och de krav som har satts upp enligt en officiell stadga. Kom ihåg att processen är fullständigt frivillig och inte ett officiellt krav. Men om online kasinon vill bevisa att deras spel och RNG:n är rättvist upplagda och att deras verksamhetsmetoder håller hög standard, är det enda sättet att tillåta en granskning av hela verksamheten av en utomstående aktör.

Denna specialiserade aktör är certifierad att utföra kvalitetskontroller och klarar av att kontrollera med hjälp av en företagsgranskning att alla delområden håller måttet inklusive riskhantering, persondata och anonymitet, spelarsäkerhet och identifikationssätt, spel- och RNG-rättvisa, iakttagandet av lagar om reklam om marknadsföring och i viss mån kan de t.o.m. skydda spelare i tvistemål. Ett exempel på en dylik aktör är eCOGRA, en oberoende online kasino-testbyrå vars kvalitetsgaranti är högt respekterat och ojämförbart med andra garantier. Online kasinon som är godkända av eCOGRA kan betraktas som extremt säkra att spela hos och de flesta skulle anses vara världens bästa.

Processen för certifiering

Då ett online kasino vill ansöka om en kvalitetsgaranti, bör de närma sig en specifikt certifierad instans. Sedan ombeds de uppge en mängd information om sin affärsverksamhet och sedan uppgifterna har getts börjar instansen undersöka olika aspekter av online kasinot för att se om det finns motstridigheter mellan vad de hittar och den information de har fått. Förutom detta, testas online kasinot och deras plattform rigoröst för att försäkra sig om att deras slumptalsgeneratorer är rättvisa och även integriteten av betalsystemen. De måste även kunna visa, att de erbjuder spelarna en trygg och säker omgivning för spelarna och att de kan hantera persondata på ett tryggt sätt och i enlighet med lagar om datasekretess.

När testerna har genomförts och om online kasinot har uppfyllt alla dessa av instansen högt ställda krav, belönas de med en kvalitetsgaranti som de stolt kan visa på sin webbplats för att låta alla existerande och nya kunder veta att de är ett brand som fyller branschkraven. Om de däremot inte uppfyller kraven, kan kasinot jobba vidare med den utomstående instansen för att förbättra de delområden som krävs för att uppnå den nivå som krävs för att beviljas kvalitetsgaranti. Om du någonsin undrar över integriteten hos dessa instanser är det bra att komma ihåg att de är lagligt certifierade för att utföra dessa tester och även de själva granskas i enlighet med den reglerande myndighetens bestämmelser för att försäkra sig om att de är kompetenta att utfärda denna slags kvalitetsgarantier.

Tyckte du om vad du läste?
Dela vidare!
Mer...Mindre

Uppfyller artikeln kvalitetsgarantin? Varför inte välja en annan informativ artikel från listan nedan?