Regler och strategi

Slottar: hur bli en vinnare?

Vinnande strategier för slottar diskuteras ofta på många håll men ingen strategi har än så länge bevisligen fungerat till 100 %. Trots det, är det möjligt att spela alla kasinospel, oberoende av om de är online eller landbaserade, på ett intelligent och kalkylerande sätt. Slottar utgör på inget sätt något undantag till regeln. Det är värt att notera att 98 % av spelarna förlorar vid slottar. Det betyder att endast 2 % upplever vinst. I det här skedet tänker du nog ”Oj så lågt!” för dig själv och det är svårt att tro på turkonceptet då man ser dylik statistik. Det är sant att åtminstone 80 % av förlusterna beror på att spelarna inte använder sig av några som helst regler och helt förlitar sig på instinkt eller spelar irrationellt. De 2 % som vinner gör det eftersom de använder sig av någon form av strategi under spelets gång.

Förstå beteendet av en förlorande spelare

På vår webbsida erbjuder vi strategiguider, förklarar statistisk metodologi eller t.o.m. intervjuar professionella spelare om ämnet strategier för hur man spelar kasino-spel. Idag ger vi en mera sociologisk inblick i att bättre förstå de personligheter som förlorar på slottar.

Förlorarna är ofta nybörjare eller bekymmerslösa individer. De hittar en ’mirakelmetod’ på en mindre nogräknad webbsida, registrerar sig vid ett online-kasino och betalar in pengar på sitt spelkonto för att sedan spela på slottar i trettio minuter. Vid slutet av dessa trettio minuter är de missnöjda då de inte har lyckats vinna något alls. De blir irriterade samt mer och mer frustrerade och allt det resulterar i är att kasinot tar mer av deras pengar då de börjar spela allt mer irrationellt. Ur detta scenario kan du dra slutsatsen att sannolikheten för att denna spelare kommer att återvända är mycket liten.

Förlorande spelare tenderar att ha följande egenskaper:

  • Impulsivitet samt oförmåga att göra övervägda beslut, saknar ofta tålamod.
  • Naivitet och saknar aktsamhet eller försiktighet.
  • Slösaktighet och ingen uppfattning av pengars verkliga värde.

Förstå beteendet av en vinnande spelare

Vi fortsätter vår sociologiska studie med att nu fokusera på vad som kännetecknar en vinnande spelare. Först av allt, då dessa spelare registrerar sig, förlitar sig spelaren inte uteslutande på verksamhetsutövarens webbsida. I stället letar de efter tillgänglig information om vilka spel de erbjuder och gör efterforskningar för att försäkra sig om kasinots pålitlighet och först efter det litar de på att använda sig av just det kasinot. De undviker också att endast spela vid ett kasino eftersom de förstår att det är för riskabelt att spendera alla sina pengar vid endast ett etablissemang. De fördelar sitt kapital mellan flera olika verksamhetsutövare och riskerar endast maximalt 20 % ifall slutresultatet blir ogynnsamt. En omdömesgill spelare spelar inte frenetiskt på en enda slot i trettio minuter. I stället tar de sig tid att analysera, testa och beräkna sin budget som de sedan anpassar till situationen.

Vinnande spelare har observerats vara:

  • Försiktiga. De agerar inte irrationellt och föredrar noggrant omdöme framom emotionell handling.
  • Välinformerad. De föredrar att använda sig av logiskt tänkande och sunt förnuft framom mirakelmetoder.
  • Återhållsam. De föredrar att spara framom att slösa, och agerar likt en mäklare.

Nu när du vet skillnaderna mellan en vinnande och en förlorande spelare kan du tydligt se vikten av försiktighet och noga övervägd handling blandat med en grundläggande kunskap i sannolikhet samt smart hushållande av dina finanser - allt som ger dig en fördel i det långa loppet.

Tyckte du om vad du läste?
Dela vidare!
Mer...Mindre

Nu när du vet vad som krävs för att vinna på slottar kan du läsa en annan artikel från listan nedan för att få en extra fördel när du spelar nästa gång.